Inside the teeth, there is a tissue consisting of connective tissue which is responsible for the functions of the tooth such as nutrition, defense and feeling. This tissue is called pulp, and the pulpal tissue extends along a channel starting from the tooth crown that appears in the mouth up to the root tip.

Endodontics is the branch of science that examines the periapical tissue diseases surrounding the pulp and the tooth.Thedentists who have a doctorate or specialty in the field of endodontics are called “endodontists”.

Dişlerdeki çürükler zamanında tedavi edilmezse ağız ortamındaki bakteriler diş içerisinde bulunan mikro tüneller içerisindeilerleyerek pulpa dokusuna kadar ulaşabilir,pulpa dokusunda enfeksiyon oluşturabilir ve zamanlapulpa dokusunun canlılığını yitirmesine neden olabilir. Eğer pulpa dokusuna ulaşan bakteriler zamanında temizlenmezse bu durumda dişi çevreleyen kemiğe yayılım gösterebilir ve ilgili dişin kök ucunda granülom denilen kist benzeri lezyonlar oluşturabilirler.  Bununla birlikte travma gibi nedenlerle sağlam bir dişin de pulpa dokusu hasara uğrayabilir. Böyle durumlarda dişi kurtarmak amacıyla canlılığını kaybetmiş pulpa dokusu, bakteriler ve ölü hücrelerin temizlenmesi, kök kanal boşluğunun özel aletlerle mekanik olarak şekillendirilmesi, dezenfeksiyon amacıyla çeşitli solüsyonlarla yıkanması ve çeşitli biyomateryallerle sızdırmaz olarak doldurulması işlemine “kanal tedavisi” denir.

CHANNEL TREATMENT

Dentist / endodontist decides to apply root canal treatment due to the pain that starts spontaneously in the related tooth and continues despite the use of a painkiller, pain that will wake you from sleep at night, pain that starts as a result of a cold or hot stimulus or contact with the tooth, but lasts for a long time,inflammation of the tooth concerned and swelling of the surrounding lymph glands, the discoloration of the tooth as a result of trauma.If the patient has such a complaint, he / she should immediately consult a dentist / endodontist.

 Kanal tedavisi lokal anestezi altında yapılan ağrısız bir işlemdir. Tedavi yapılan dişin iltihabi durumuna göre bir veya birden çok seansta tamamlanabilir. Kanal tedavisi işleminde kök kanalı içerisindeki bağ dokusu, bakteriler ve ölü hücreler temizlendiği için tedaviden sonra bir yara iyileşme süreci söz konusudur. Bu nedenle tedaviden sonraki günlerde tedavi gören dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu süreç 2 gün ile 3 hafta arasında değişebilir. Ağrının şiddetine göre ağrı kesici kullanmak gerekebilir. Bazı durumlarda ağrıyla beraber şişlik, ateş, halsizlik görülebilir, böyle durumlarda hekim gerekli görürse antibiyotik kullanmak gerekebilir. Channel tedavisinin başarı oranının çeşitli çalışmalarda %50-95 aralığında değiştiği belirtilmiştir.  Başarıyı etkileyen faktörlerin en önemlileri ilgili dişinanatomik yapısı, hekimin bilgi, beceri ve tecrübesi, tedavide kullanılan malzeme kalitesi ve sızdırmaz üst restorasyondur. Başarılı bir kanal tedavisini takiben yapılacak olan sızdırmaz bir dolgu veya kaplama ilgili dişin uzun yıllar ağız içerisinde fonksiyon görmesini sağlar. Kanal tedavili bir dişin fonksiyon açısından normal bir dişten farkı yoktur. Ancak kanal tedavisini takiben yapılan dolgu veya kaplama yeterli sızdırmazlığa sahip değilse uzun dönemde bakteriler tekrar kök kanalına ulaşabilirler ve kanal tedavisinin başarısız olmasına neden olabilirler. Kanal tedavisi tekrarlanabilir bir işlemdir ve başarısızlık ile sonuçlanmış durumlarda ilk tedavi seçeneği dişin çekilmesi değil, kanal tedavisinin yenilenmesi olmalıdır.

DT. EGEMEN GÜLDAŞ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *