Pedodontist Dr. Zeynep Başak Yılmaz

Zeynep-Basak-Yilmaz

1979 Ordu doğumlu olan Dr. Zeynep Başak Yılmaz, orta ve lise eğitimini Ordu Anadolu lisesinde tamamlamıştır. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başlamış ve 2003 yılında mezun olmuştur. 2 yıl özel bir sağlık kuruluşunda çalışmasının ardından 2005 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Pedodonti bölümünde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 2010 yılında doktora tezini vererek uzmanlık eğitimini yüksek başarıyla tamamlamıştır. Ardından 1 yıl süreyle Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra Antalya'ya yerleşerek Perla Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde çalışmaya başlamıştır. Türk Pedodonti Derneği üyesi olan Zeynep Başak Yılmaz'ın çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yine çeşitli uluslararası ve ulusal kongrelerde sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

 1. Yılmaz, ZB., Okte Z. (2011). In vitro dentin bond-strength and microleakage of nano-ionomer restorative in comparison with compomer. Materials Research Innoviations., 15:314-318.
 2. Özer, L., Yılmaz, ZB., Küçükyavuz, Z. (2011). Effects of Deep Sedation on Behavioral Changes in Children Undergoing Treatment with or without Extraction. Pediatric Dent., 33: 546-552.
 3. Yılmaz ZB., Songür E., Tulga Öz F. (2010). Dental Treatment of a Xeroderma Pigmentosum Patient Under Deep Sedation: A Case Report. Eur J Gen Med. Kabul tarihi: 12. 2010.
 4. Yılmaz, ZB., Çetinbaş, T., Özer, L., Sönmez, H. (2009). Treatment of Aggressive External Root Resorption with Calcium Hydroxide Medicaments: A Case Report. Dent. Traumatol., 25: 527-31.

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

Yılmaz, ZB., Özer, L. (2009). Komplike kron kırıklarında vital pulpa tedavisi: Olgu sunumu. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 3: 380-384.

Bilimsel Toplantılarda Takdim Edilen Poster ve Sunumlar:

 1. Memiş B., Yılmaz Z.B., Özgül Ö., Özer L. "Treatment of a multiple complicated crown-root fracture: 2 years follow up: A case report." Balkan Association of Maxillofacial Surgery 2nd Congress, 5th ACBID İnternational Conference, Antalya,Türkiye,2011.
 2. Özer L., Özkan P., Yılmaz Z.B., Tulga Öz F. "Effects of media and toothbrushing on microhardness of restorative materials". International Association of Paediatric Dentistry 23rd congress, Atina, Yunanistan, 2011.
 3. Yılmaz Z.B., Ökte Z. "Sut disi restorasyonlarında bir nano-iyonomer materyal ve kompomerin in vivo kosullarda karsılastırılmalı değerlendirilmesi". Türk Pedodonti Derneği 18. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 4. Kızılırmak A., Yılmaz Z.B., Şeberol E., Özalp N., Ökte Z. "Çürüksüz ve Çürükten Etkilenmiş Dentinin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımına Etkisinin Değerlendirilmesi". Türk Pedodonti Derneği 18. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 5. Şeberol E., Yılmaz Z.B., Kızılırmak A., Özalp N., Ökte Z. "Üzüm Çekirdeği Özünün Dentine Bağlanma Üzerine Etkisi". Türk Pedodonti Derneği 18. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 6. Zeren A.E., Yılmaz Z.B., Özalp N. " Çocuklarda Beyaz Önlük Fenomeni". Türk Pedodonti Derneği 18. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2011.
 7. Gergin, B., Yılmaz Z.B., Batak, B., Özer, L., Ünsal, E., Akaltan, F. "Papillon-Lefevre Sendromu: Olgu Sunumu". Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 2010.
 8. Yılmaz Z.B., Gergin, B., Batak, B., Özer, L., Ünsal, E., Akaltan, F. "Papillon-Lefevre Sendromu: Bir Olgu Sunumu". Türk Pedodonti Derneği 17. Ulusal Kongresi, Mardin, Türkiye, 2010.
 9. Yılmaz, Z.B., Özer, L., Küçükyavuz, Z. "Çocuklarda dental tedavilerde uygulanan derin sedasyon yönteminin etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi". Türk Pedodonti Derneği 16. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2009.
 10. Yılmaz, Z.B., Özer, L., Sönmez, H., Özçobanoğlu, G. "Kuron kırıklarında vital pulpa tedavisi: Olgu sunumu". Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, Türkiye, 2009.
 11. Özer, L., Yılmaz, ZB., Küçükyavuz, Z. "The effects of extraction on recovery characteristics in deeply sedated pediatrıc patients". The 22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Germany, 2009.
 12. Yılmaz, Z.B., Özer, L., Sönmez, H. "İntrüzyon sonrası hızlı gelişen eksternal kök rezorpsiyonunun kalsiyum hidroksit içerikli gutaperka ile tedavisi: Olgu raporu". Türk Pedodonti Derneği 6. Ulusal Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 2006.